วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

ผลการตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2554 หลักสูตร 2544

ผลการตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2554 หลักสูตร 2544

แจ้งโรงเรียน หลักสูตร 2544 การตรวจสอบเบื้องต้นระดับจังหวัด ข้อมูลดี รอการตรวจสอบจาก สพฐ.

รหัส ชื่อโรงเรียน ผลการหลอม จำนวนนักเรียน ข้อผิดพลาด หมายเหตุ หลักสูตร
1031101003 บัวหลวงวิทยาคม OK 145 - นักเรียนไม่มี O-Net 1 ระเบียน 2544
1031101004 พระครูพิทยาคม OK 126 - 2544
1031101005 สองห้องพิทยาคม OK 28 2544
1031101006 กนกศิลป์พิทยาคม OK 59 นักเรียนไม่มี O-Net 2 ระเบียน 2544
1031101007 สวายจีกพิทยาคม OK 48 นักเรียนไม่มี O-Net 2 ระเบียน 2544
1031101008 หนองตาดพิทยาคม OK 11 2544
1031101009 กลันทาพิทยาคม OK 19 2544
1031110003 ตลาดโพธิ์พิทยาคม OK 61
มีนักเรียนจบ เพิ่ม 3 คน 2544
1031110004 จตุราษฎร์พิทยาคม OK 43 นักเรียนไม่มี O-Net 1 ระเบียน 2544
1031110005 เมืองแฝกพิทยาคม OK 16 2544
1031110006 ทะเมนชัยพิทยาคม OK 25
2544
1031118001 ชำนิพิทยาคม OK 24 2544
1031203004 ชุมแสงพิทยาคม OK 44 นักเรียนไม่มี O-Net 7 ระเบียน 2544
1031207002 บ้านบุวิทยาสรรค์ OK 54 2544
1031207003 ไพศาลพิทยาคม OK 65 2544
1031207004 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ OK 281 2544
1031208002 โนนเจริญพิทยาคม OK 72 2544
1031215001 พลับพลาชัยพิทยาคม OK 136 นักเรียนไม่มี O-Net 6 ระเบียน 2544
1031304001 นางรอง OK 409 2544
1031304002 สิงหวิทยาคม OK 123 นักเรียนไม่มี O-Net 7 ระเบียน 2544
1031304003 นางรองพิทยาคม OK 128 นักเรียนไม่มี O-Net 4 ระเบียน 2544
1031304005 พิมพ์รัฐประชาสรรค์ OK 78 นักเรียนไม่มี O-Net 1 ระเบียน 2544
1031304006 เหลืองพนา OK 25 นักเรียนไม่มี O-Net 1 ระเบียน 2544
1031304007 ถนนหักพิทยาคม OK 59 2544
1031305002 เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม OK 46 2544
1031306001 ละหานทรายรัชดาภิเษก OK 5 นักเรียนตกค้าง ปี 2553
นักเรียนไม่มี O-Net 5 ระเบียน
2544
1031306002 ร่วมจิตต์วิทยา OK 29 ชื่อ-สกุล มี ณ 1 คน
นักเรียนไม่มี O-Net 5 ระเบียน
2544
1031306003 ละหานทรายวิทยา OK
2544
1031306004 ตาจงพิทยาสรรพ์ OK 26 2544
1031312001 ไทยเจริญพิทยาคม OK 78 นักเรียนไม่มี O-Net 1 ระเบียน 2544
1031312002 ปะคำพิทยาคม OK 25 นักเรียนไม่มี O-Net 2 ระเบียน 2544
1031317002 สามัคคีพิทยาคม OK 16
นักเรียนไม่มี O-Net 2 ระเบียน 2544
1031320001 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ OK 84 2544
1031323001 พนมรุ้ง OK 94 2544
1031402002 ตูมใหญ่วิทยา OK 67 นักเรียนไม่มี O-Net 1 ระเบียน 2544
1031411001 สตึก OK 349 นักเรียนไม่มี O-Net 7 ระเบียน 2544
1031411002 เมืองแกพิทยาคม OK 150 2544
1031411005 ร่อนทองพิทยาคม OK 36 นักเรียนไม่มี O-Net 3 ระเบียน 2544
1031411006 สมเสม็ดวิทยา OK 13 2544
1031413002 อุดมอักษรพิทยาคม OK 117 นักเรียนไม่มี O-Net 2 ระเบียน 2544
1031419001 กู่สวนแตงพิทยาคม OK 121 นักเรียนไม่มี O-Net 5 ระเบียน 2544
1031422001 แคนดงพิทยาคม OK 125 2544
1031422002 ดงพลองพิทยาคม OK 16 2544

สำหรับโรงเรียนที่ มีข้อผิดพลาดต้องแก้ไข ให้ดำเนินการ ส่งข้อมูล FTP หรือ Email มาที่ Suriyan.k@gmail.com ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2555 เวลา 12.00 น.
*** ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ GPA ทุกท่านที่ให้ความรวมมือเป็นอย่างดี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 089-841-4925

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น