วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แจ้งผลการหลอมรวมข้อมูล gpa 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2556

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ gpa ทุกท่าน ที่จัดส่งข้อมูลตรงตามกำหนดเวลา เขตพื้นที่ สพม.32 ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้กับศูนย์ gpa สพฐ. เพื่อดำเนินการหลอมรวมระดับ สพฐ. ต่อไป
                                    ทีมงาน gpa สพม.32

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แจ้งผลการหลอมรวมข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2556

7 ตุลาคม 2556
                แจ้งเจ้าหน้าที่ GPA ทุกท่าน ขอให้ท่านดูข้อมูลผลการหลอมรวมผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2556  ในวันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2556 เวลาประมาณ 11.00 น.

                                                                                         ขอขอบคุณครับ


========================================================================
4 ตุลาคม 2556
         ตามที่ศูนย์ GPA สพม.32 ได้หลอมรวมข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2556 เพื่อตรวจสอบข้อมูลนักเรียนและหลักสูตรในเบื้องต้น ในวันที่ 4 ตุลาคม 2556 มีรายละเอียดที่โรงเรียนต้องแก้ไขรายละเอียดตามไฟล์ด้านล่าง และนัดหมายหลอมรวมข้อมูลที่สมบูรณ์อีกครั้งในวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมรัฐกิจ สพม.32
         สำหรับโรงเรียนที่มีรายชื่อนักเรียนซ้ำให้ ถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านยืนยันมากับหนังสือนำส่งด้วย

         ดาวส์โหลดไฟล์ข้อมูลผิดพลาด คลิก

         โรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลในวันที่ 4 ตุลาคม 2556
         1.  โรงเรียนนางรอง
         2.  โรงเรียนละหานทรายวิทยา
         3.  โรงเรียนไทยเจริญวิทยา
         4.  โรงเรียนร่มเกล้า
         5.  โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม
         6.  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา