วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556

ขอขอบคุณ....เจ้าหน้าที่ GPA ทุกโรงเรียนในสังกัด สำหรับการส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ต้นปีการศึกษา 2556

            ขอขอบคุณ....เจ้าหน้าที่ GPA ทุกโรงเรียนในสังกัด สำหรับการส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ต้นปีการศึกษา 2556   ณ วันที่ 4 กันยายน 2556 เวลา เที่ยงคืนกว่า ๆ  การหลอมรวมเรียบร้อย นักเรียนไม่ซ้ำกันแล้วครับ นำส่งอีกรอบด้วยตนเองแบบด่วนที่สุด หลอมเสร็จ ขึ้นรถทัวส์ทันที่
            พบกันอีกครั้ง 5 ภาคเรียน ครับ  งวดนี้ช้าไม่ได้ครับ