วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

ผลการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน หลักสูตร 2544

ผลการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน หลักสูตร 2544

วันที่ 28/03/2555  เวลา 20.30 น.
       1. โรงเรียนสองห้องพิทยาคม ข้อมูลเบื้องต้นดี รอหลอมรวมวันที่ 30 มีนาคม 2555
       2.  โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม ไฟล์ไม่สามารถอ่านได้ กรุณาส่งใหม่ครับ
       3.  โรงเรียนนางรองพิทยาคม  ข้อมูลเบื้องต้นดี รอหลอมรวมวันที่ 30 มีนาคม 2555
       4.  โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา  ข้อมูลเบื้องต้นดี รอหลอมรวมวันที่ 30 มีนาคม 2555
วันที่ 29/03/2555  เวลา 21.30 น.
       5.  โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม  ไฟล์ไม่สามารถอ่านได้ กรุณาส่งใหม่ครับ
       6.  โรงเรียนจตุราษฏร์พิทยาคม  ข้อมูลเบื้องต้นดี รอหลอมรวมวันที่ 30 มีนาคม 2555
       7.  โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม  ไฟล์ไม่สามารถอ่านได้ กรุณาส่งใหม่ครับ
       8.  โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ไม่สามารถอ่านระเบียนข้อมูลได้หลายรายการ กรุณาตรวจสอบและส่งใหม่ครับ
       9.  โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์  ข้อมูลเบื้องต้นดี รอหลอมรวมวันที่ 30 มีนาคม 2555
       10.  โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม  ข้อมูลเบื้องต้นดี รอหลอมรวมวันที่ 30 มีนาคม 2555
       11.  โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม  ข้อมูลเบื้องต้นดี รอหลอมรวมวันที่ 30 มีนาคม 2555
       12.  โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม  ข้อมูลเบื้องต้นดี รอหลอมรวมวันที่ 30 มีนาคม 2555
       12.  โรงเรียนบ้านบุพิทยาสรรค์  ข้อมูลเบื้องต้นดี รอหลอมรวมวันที่ 30 มีนาคม 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น