วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

แจ้งทุกโรงเรียน Download โปรแกรมเพื่อใช้ในการส่งข้อมูล 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2554

แจ้งทุกโรงเรียน
        หลักสูตร 2544 / หลักสูตร ปวช ขอให้ท่าน Download โปรแกรม Students'44 Version 2.4 Final  เพื่อใช้ในการส่งข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน เนื่องจาก โปรแกรม GPAxMix 2550 (Version Update 28/03/54) จะไม่สามารถหลอมรวมข้อมูลที่ส่งจาก Version อื่นได้
        หลักสูตร 2551 ขอให้ท่าน Download โปรแกรม Students'2551 Version 1.1 Final  (Version Update 28/03/54) เพื่อใช้ในการส่งข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน

       Downloads
                 โปรแกรม Student2544 Version 2.4 Final
                 โปรแกรม GPAxMix2550
                 โปรแกรม Student2551 Version 1.1 Final
                 ขั้นตอนการส่งข้อมูล

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ5 เมษายน 2556 22:08

    อยากเก็บไว้

    ตอบลบ
  2. ขอบคุณมากครับ เป็นประโยชน์ในการกู้ข้อมูลมากเลยครับ

    ตอบลบ