วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555

การตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2544

การตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน หลักสูตร 2551 (Update 4/4/2555 เวลา 12.00 น.)
          การตรวจสอบข้อมูล GPA  6 ภาคเรียน หลักสูตร 2544 หลักสูตร 2551 ในระดับ สพม. ในเบื้องต้นข้อมูลทุกโรงเรียนดี ขั้นตอนต่อไปรอตรวจสอบจาก ศูนย์ GPA  สพฐ.
          ต้องขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ GPA ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำข้อมูลและแก้ไขข้อมูลอย่างทันท่วงที ทำให้สามารถส่งข้อมูลได้ตามกำหนดเวลา
         

                                                                                                        งาน GPA สพม.32

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ทราบว่าจะตรวจสอบ GPA เฉลี่ยของทั้งโรงเรียนได้อย่างไรครับ

    ตอบลบ