วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การตรวจสอบข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลางปี 2554

เรียน เจ้าหน้ที่ GPA ลำปลายมาศ
          นักเรียนเลขประจำตัวซ้ำ 3 ราย ให้ตรวจสอบแก้ไข
1.  19851  อารยา  ทะวะรัมย์  ม.1 ซ้ำ ธารทองพิทยาคม  น่าจะเป็นเด็กย้ายเข้า ให้ลบออก
2.  19864  สิรภพ  รแสูงเนิน  ม.1   ซ้ำกับ 3.  20057  ณัฐพงษ์  สุขทวี  ม.1 
         


ดาวโหลดรายละเอียดการหลอมรวม  ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2554  เวลา 18.00 น. 

ดาวโหลดรายละเอียดการหลอมรวม  ข้อมูล ณ วันที่ 25/11/2554  เวลา 08.00 น. 

ดาวโหลดรายละเอียดการหลอมรวม  ข้อมูล ณ วันที่ 24/11/2554  เวลา 10.00 น.  (จะดำเนินการหลอมรวมครั้งต่อไปเวลา 15.00 น.)

วันที่ 24/11/2554  เวลา 15.00 น. 
1.  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ไฟล์ที่ท่าน upload ขึ้นมา ในโฟล์เดอร์ dc1031101003_2554_2 ไม่มีไฟล์ฐานข้อมูล (วันที่ 24/11/2554 เวลา 15.30 น.)

ขอขอบคุณ

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ผลการตรวจสอบข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลางปี 2554

            ตามที่ศูนย์ GPA สพม.32 ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลางปี ปีการศึกษา 2554 เรียบร้อยแล้วนั้น มีข้อมูลนักเรียนและครูผิดพลาด หมายเลขประชาชนผิด และซ้ำ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาแล้วดำเนินแก้ไขข้อผิดพลาด ทั้งข้อมูลนักเรียนและข้อมูลครู แล้วนำส่งข้อมูลทั้งต้นปีการศึกษาและกลางปีการศึกษา โดยด่วน
1.    ทาง ftp.krasang.ac.th
2.    หรือนำส่งด้วยตนเองที่ ครูสุริยันต์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม
                                    ครูภาณุวัชร  ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม


ไฟล์ที่แนบมา
รายการตรวจสอบข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 เวลา 17.00 น.
รายการตรวจสอบข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 เวลา 16.00 น.

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลางปีทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2554

ตามแผนปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2554 กำหนดให้โรงเรียนทำการส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลางปีทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2554 จึงขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่ GPA ทุกโรงเรียน ดำเนินการ
    1. ตรวจสอบแก้ไขแล้วส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ต้นปีการศึกษาทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2554
    2. ตรวจสอบแก้ไขแล้วส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2554 (สำหรับโรงเรียนที่มีปัญหา)
    3. ส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลางปีทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2554
    4. เจ้าหน้าที่ GPA ของโรงเรียนนำฐานข้อมูล BasicSchool เข้าประชุมพร้อมกันใน
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
เวลา 08.30-16.30 น. (เพื่อให้ภาระงานเสร็จสิ้นตามกำหนดโปรดให้เจ้าหน้าที่มาตรงตามเวลา)

รายละเอียดเพิ่มเติม