วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555

โปรแกรม Student 2551 V1 (Final)

แจ้งโรงเรียนในสังกัดสามารถ Download โปรแกรม Student 2551 V1 สำหรับส่งข้อมูล GPA 6 ภาคเรียนได้แล้วครับ
update วันที่ 21 มี.ค.55
Download โปรแกรมDownload ดาวน์โหลด Step By Step การแจ้งจบและพิมพ์ ปพ.1 หลักสูตร 2551<Update 22/03/2555> 
รายละเอียดการส่งข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน สพม.321.  ปฏิทินกำหนดการส่งข้อมูล2. การส่งข้อมูล GPA ปีการศึกษา 2554 ช่วงการเปลี่ยนถ่ายหลักสูตร 2544 ไปสู่หลักสูตร 25513.  ขั้นตอนการส่งข้อมูล / ตรวจสอบข้อมูล หลักสูตร 25444.  วิธีการ ftp ข้อมูล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น