วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ผลการหลอมข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลางปี 2557 สพม.32

ผลการหลอมข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลางปี 2557 สพม.32
21/11/57 ณ เวลา 13.00 น


รายการข้อมูลผิดพลาด ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขและส่งข้อมูลใหม่ด่วนครับ

รายการผิดพลาด/ซ้ำ ข้อมูลนักเรียน http://krasang.ac.th/gpax/dupstud21112557.pdf
รายการผิดพลาด/ซ้ำ ข้อมูลครู http://krasang.ac.th/gpax/dupteac21112557.pdf


=================================================================================
ผลการหลอมข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลางปี 2557 สพม.32
18/11/57 ณ เวลา 16.00 น


รายการข้อมูลผิดพลาด ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขและส่งข้อมูลใหม่ด่วนครับ

รายการผิดพลาด/ซ้ำ ข้อมูลนักเรียน http://krasang.ac.th/gpax/dupstud18112557.pdf
รายการผิดพลาด/ซ้ำ ข้อมูลครู http://krasang.ac.th/gpax/dupteac18112557.pdf

สำหรับโรงเรียนต่อไปนี้ให้ส่งข้อมูลใหม่ด่วน
1. โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
2. สะแกพิทยาคม
3. อุดมอักษรพิทยาคม
4. ดงพลองพิทยาคม

วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แจ้งกำหนดการหลอมข้อมูล 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2557

แจ้งเจ้าหน้าที่ gpa สพม 32
       กำหนดการหลอมข้อมูล gpa 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2557 (หนังสือแจ้งโรงเรียนจะออกจาก สพม. วันจันทร์ ครับ)
ให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้
1. จัดทำข้อมูลนักเรียนระดับชั้นม. 6 ให้เป็นปัจจุบัน เกรด 5 ภาคเรียน
2. ใช้โปรแกรมเวอร์ชั่นล่าสุดในการส่งออก
3. ตรวจสอบความถูกต้องด้วยโปรแกรม gpamix51

โหลดโปรแกรมตามลิ้งค์ด้านล่าง

ftp://gpa@krasang.ac.th:gpa@ftp.krasang.ac.th

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ผลการหลอม 13/07/57 ณ เวลา 11.40 น

ผลการหลอม 13/07/57 ณ เวลา 11.40 น
ตรวจสอบเลยนะครับ
ข้อมูลนักเรียน http://krasang.ac.th/gpax/dupstud130757@1140.pdf
ข้อมูลครู http://krasang.ac.th/gpax/dupstud130757@1140.pdf

การส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ต้นปีการศึกษา 2557

แจ้งเจ้าหน้าที่ GPA ทุกโรงเรียน
ตอนนี้ได้หลอมรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ต้นปีการศึกษา 2557 แล้ว (โปรแกรม SchoolMix2557 ได้มาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557) หลายโรงเรียนมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบข้อมูลและแก้ไข รายละเอียดตามลิ้ง ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 57
เขตพื้นที่จะต้องนำข้อมูลเข้าประชุมที่พัทยา ในวันที่ 14-16 สิงหาคม

Error ข้อมูลครู http://krasang.ac.th/gpax/dupteac1-2557.pdf
Error ข้อมูลนักเรียน http://krasang.ac.th/gpax/dupstud1-2557.pdf

ตรวจสอบ.
1. เลขประขาชนถูกต้องหรือไม่
2. กรณีซ้ำ
2.1 ซ้ำในโรงเรียน ตรวจสอบเลขประชาชนถูกต้องหรือไม่ ส่วนใหญ่เป็นเด็กซ้ำชั้น ให้ตัดออกคงเหลือ 1 รายการ
2.2 ซ้ำกับโรงเรียนอื่น ตรวจสอบตัวตนอยู่กับเราหรือไม่ ถ้าไม่อยู่ให้ตัดออก
3. ส่งออกไฟล์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ต้นปี 2557 ใหม่ (ตรวจสอบวันทีาเครื่องให้เป็นปัจจุบัน)