วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556

แจ้งเจ้าหน้าที่ GPA โรงเรียนในสังกัดเข้าประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

แจ้งเจ้าหน้าที่ GPA โรงเรียนในสังกัด สพม.32 เข้าร่วมประชุม 
ในวันพุธ ที่  7 สิงหาคม 2556  เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ โดยเตรียม โน๊ตบุค และฐานข้อมูล Student มาด้วย

หมายเหตุ หนังสือราชการ จัดส่งให้ทาง eoffice โรงเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น