วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ผลการหลอมรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2556

ผลการหลอมรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ต้นปี ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2556 

Downloads ข้อผิดพลาด
ข้อผิดพลาดผลสัมฤทธิ์ต้นปีการศึกษา 2556       1.  ข้อมูลนักเรียน                        2. ข้อมูลครู
สำหรับเลขประชาชนของนักเรียนต่างด้าว (ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน) / ครูต่างชาติ ให้ใส่เลข ทั้ง 13 หลัก
ให้แก้ไขแล้วส่ง ทาง FTP ด่วน
ตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลนักเรียน
1031101002
ภัทรบพิตร
1031306001
ละหานทรายรัชดาภิเษก  ซ้ำร่มเกล้า (ยืนยันตัวตน 2 คน)
1031101007
สวายจีกพิทยาคม ซ้ำ ภัทรบพิตร (ยืนยันตัวตน 2 คน)
1031312002
ปะคำพิทยาคม
1031110001
ธารทองพิทยาคม


1031110002
ลำปลายมาศ (ส่งทาง FTP แล้ว ไฟล์เสีย ให้ส่งใหม่)
1031317002
สามัคคีพิทยาคม
1031121001
รมย์บุรีพิทยาคม
1031320001
ร่มเกล้า
1031203003
สูงเนินพิทยาคม
1031323001
พนมรุ้ง
1031304001
นางรอง
1031411001
สตึก (ยืนยันตัวตน 1 คน)


ตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลครู


1031216001
ห้วยราชพิทยาคม


1031304006
เหลืองพนาวิทยาคม ยืนยันตัวตน (ซ้ำร่มเกล้า)
1031101008
หนองตาดพิทยาคม ยืนยันตัวตน (ซ้ำตูมใหญ่วิทยา)
1031317001
โนนสุวรรณพิทยาคม
1031110001
ธารทองพิทยาคม
1031320001
ร่มเกล้า
1031110002
ลำปลายมาศ
1031402002
ตูมใหญ่วิทยา


1031411001
สตึก ยืนยันตัวตน (ซ้ำตูมใหญ่วิทยา)
1031203001
กระสังพิทยาคม ซ้ำ ห้วยราช (ยืนยันตัวตน 1 คน)
1031422001
แคนดงพิทยาคม  ยืนยันตัวตน (ซ้ำตูมใหญ่วิทยา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น