วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ผลการหลอมรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2556

ผลการหลอมรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2556 เวลา 22.30 น.


โรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ต้นปีการศึกษา 2556 

1.  โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ผติดต่อประสานไม่ได้
2.  โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม
ประสานส่ง 8 สค 56
3.  โรงเรียนร่มเกล้า
ประสานส่ง 8 สค 56
4.  โรงเรียนแคนดงพิทยาคม
ติดต่อประสานไม่ได้โรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์สิ้นปีการศึกษา 2555 

1.  โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ติดต่อประสานไม่ได้
2.  โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
ประสานส่ง 8 สค 56
3.  โรงเรียนเมืองแฝก
ประสานส่ง 8 สค 56


Downloads ข้อผิดพลาด
ข้อผิดพลาดผลสัมฤทธิ์ต้นปีการศึกษา 2556       1.  ข้อมูลนักเรียน                        2. ข้อมูลครู
ข้อผิดพลาดผลสัมฤทธิ์สิ้นนปีการศึกษา 2555     1.  ข้อมูลนักเรียน                        2. ข้อมูลครู

ให้แก้ไขแล้วส่ง ทาง FTP และโทรแจ้ง 089-841-4925
ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 12.00 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น