วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ส่งข้อมูลนักเรียนจบไม่พร้อมรุ่น และผลสัมฤทธิ์ปลายปี 2554

ตอนนี้โปรแกรม Student 2551 V2 สามารถ Download ได้แล้ว
Students2551V2B1Setup
ให้ทุกโรงเรียน Download โปรแกรม และส่งข้อมูล ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 255503/06/2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น