วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ขั้นตอนการส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์สิ้นปีการศึกษา 2554

ขั้นตอนการส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์สิ้นปีการศึกษา 2554

โปรแกรมรอ Download จาก ศูนย์ GPA  http://gpa.moe.go.th
1.โปรแกรม Students'2551 V2.Beta 1 > ระบบงานทะเบียนนักเรียน 
2.เมนูที่ 1 > 1 เปลี่ยนระดับชั้น เป็น ม.6 ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 (ถ้ากำหนดไม่ถูกต้องจะไม่ปรากฏเมนูที่ 1>2>2 ให้เลือก)
3.เมนูที่ 1>2>2 ข้อมูลรวมโรงเรียน 54 
4.หน้าจอส่งข้อมูลรวมโรงเรียน > คลิกปุ่มตรวจสอบจำนวน โปรแกรมจะแสดงจำนวนครูและนักเรียน ( ปุ่มสร้างฐานข้อมูลจะปรากฏขึ้น ) 
5.> คลิกปุ่มสร้างฐานข้อมูล จะปรากฏปุ่มรูปครู ปุ่มรูปนักเรียน ขึ้น 
6.> คลิกปุ่มสร้างตารางข้อมูลครู ปุ่มรูปนักเรียน 
7.> คลิกปุ่มสร้างตารางข้อมูลนักเรียน อาจใช้เวลานานพอสมควร 
8.> คลิกปุ่มนับสถิติครู 
9.> คลิกปุ่มนับสถิตินักเรียน 
10.> สำเนาฐานข้อมูล ส่งจังหวัด หรือ ส่ง สพม. ฐานข้อมูลที่จะส่งอยู่ใน C:\Student2551\SendTo ชื่อ dbXXXXXXXXXX_2554_2.accdb หมายเหตุ XXXXXXXXXX หมายถึงรหัสโรงเรียน

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ23 พฤษภาคม 2555 07:45

    โหลดได้แล้วครับ
    แล้วจะไปส่งข้อมูลวันไหน และที่ไหนครับผม

    ศราวุธ

    ตอบลบ