วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์สิ้นปีการศึกษา 2554 และจบไม่พร้อมรุ่นปีการศึกษา 2554

เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศตรงตามการนำไปใช้งานจริง จึงมีความจำเป็นต้องปรับโปรแกรม Students’2551 เฉพาะส่วนการส่งข้อมูลออกเท่านั้น ซึ่งขณะนี้อาจารย์อัมพร ชมเด็จ กำลังให้ทีมทำงานตรวจสอบความถูกต้อง คาดว่าจะให้ Download ได้ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555

> สำหรับโรงเรียนขอให้จัดทำข้อมูลให้สมบูรณ์ที่สุด คือ ปีการศึกษา 2554 ม1,2 ,3,4, 5,6 (ม.3ม.6 น่าจะสมบูรณ์เพราะจบไปแล้ว) โดยเฉพาะ ม.3 ขอให้บันทึกคะแนน O-NET ด้วย

> สำหรับปีการศึกษา 2555 ให้บันทึกข้อมูล ม.1 ม.4 ในโปรแกรม Freshy5 เพื่อเตรียมโอนเข้า Students’2551 ไปรวมกับ ม.2 ,3, 5,6 ก็พร้อมที่จะส่งข้อมูลครั้งที่ 1 ต้นปีการศึกษา 2555 ( 10 มิถุนายน )

จบไม่พร้อมรุ่นปีการศึกษา 2554 ม.6
           ส่วนนี้โปรแกรมไม่มีการเปลี่ยนแปลง สามารถส่งข้อมูลได้เป็นปกติ ขอเน้นให้โรงเรียนส่งให้ครบถ้วนเพราะเป็นการส่งข้อมูลปีการศึกษา 2554 ครั้งสุดท้าย ซึ่งจบภายในวันที่ 15 พ.ค. 2555 ถ้าจบตั้งแต่ วันที่ 16 พ.ค. 2555 เป็นต้นไปจะถือเป็นการจบ ปีการศึกษา 2555 (นักเรียนอาจจะเสียสิทธิ์ในการศึกษาต่อในปีการศึกษา 2555 ….จบปีการศึกษา 2555 จะเรียนต่อปีการศึกษา 2555ได้ไง… )

1 ความคิดเห็น: