วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คู่มือการจัดทำปพ.5 ด้วยโปรแกรม Bookmark

คู่มือการจัดทำปพ.5 ด้วยโปรแกรม Bookmark

โปรแกรม Bookmark เป็นโปรแกรมที่ใช้จัดทำเอกสาร  ปพ.5 ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยสามารถช่วยลดภาระครูผู้สอนในการจัดทำเอกสาร โดยสามารถบันทึกข้อมูลการมาเรียน คำนวณผลรวมคะแนนแต่ละหน่วย คะแนนกลางภาค คะแนนปลายภาค  ประเมินระดับผลการเรียน คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนฯ ช่วยลดความผิดพลาดในการรวมคะแนน อีกทั้งยังสามารถสรุปข้อมูลเป็นสารสนเทศสำหรับครูผู้สอนออกเป็นแผนภูมิได้

Download คู่มือการใช้โปรแกรม Bookmarks’ 2551 STEP BY STEP
Download ขั้นตอนการพิมพ์สมุด ปพ.5 จาก Bookmark ส่งงานวิชาการ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Bookmarks’ 2551 เล่มนี้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำคะแนนในสมุด ปพ.5 ของครูผู้สอนสำหรับโรงเรียนกระสังพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน หากท่านมีข้อสอบถาม เสนอแนะและปัญหาต่าง ๆ  สามารถส่ง e-mail มาที่ Suriyan.k@gmail.com
********************************************
ขอขอบคุณ ครูอัมพร ชมเด็จ ผู้พัฒนาโปรแกรม Students’2551 และโปรแกรมสนับสนุน
พร้อมด้วยทีมงานวิทยากรของศูนย์ปฏิบัติการ GPA&PR ทุกท่าน

6 ความคิดเห็น:

 1. เรานำทำหน้าเว็บดึงข้อมูลในบุคมาร์คแสดงผ่านเน็ตได้ไหม

  ตอบลบ
 2. เรานำทำหน้าเว็บดึงข้อมูลในบุคมาร์คแสดงผ่านเน็ตได้ไหม

  ตอบลบ
 3. มีชุดโปรแกรม .NET ที่ศูนย์ GPA พัฒนาขึ้นครับ เป็นระบบรายงานผลการเรียนบนเว็บ ==> gpa.moe.go.th

  ตอบลบ
 4. เมื่อลง โปรแกรมเสร็จแล้ว เปิดใช้ไม่แสดงภาษาไทย ผมใช้ Win7 มีวิธีการแก้อย่างไรได้บ้าง ผมเข้าไปเปลี่ยน Format และ Location เป็นไทย แล้วยังแสดงผลเหมือนเดิม

  ตอบลบ
 5. เมื่อลง โปรแกรมเสร็จแล้ว เปิดใช้ไม่แสดงภาษาไทย ผมใช้ Win7 มีวิธีการแก้อย่างไรได้บ้าง ผมเข้าไปเปลี่ยน Format และ Location เป็นไทย แล้วยังแสดงผลเหมือนเดิม

  ตอบลบ
 6. ใครทราบตอบหน่อยเป็นเหมือนกัน

  ตอบลบ