วันอังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ต้นปีการศึกษา 2557

แจ้งเจ้าหน้าที่ GPA ทุกโรงเรียน
ตอนนี้ได้หลอมรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ต้นปีการศึกษา 2557 แล้ว (โปรแกรม SchoolMix2557 ได้มาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557) หลายโรงเรียนมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบข้อมูลและแก้ไข รายละเอียดตามลิ้ง ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 57
เขตพื้นที่จะต้องนำข้อมูลเข้าประชุมที่พัทยา ในวันที่ 14-16 สิงหาคม

Error ข้อมูลครู http://krasang.ac.th/gpax/dupteac1-2557.pdf
Error ข้อมูลนักเรียน http://krasang.ac.th/gpax/dupstud1-2557.pdf

ตรวจสอบ.
1. เลขประขาชนถูกต้องหรือไม่
2. กรณีซ้ำ
2.1 ซ้ำในโรงเรียน ตรวจสอบเลขประชาชนถูกต้องหรือไม่ ส่วนใหญ่เป็นเด็กซ้ำชั้น ให้ตัดออกคงเหลือ 1 รายการ
2.2 ซ้ำกับโรงเรียนอื่น ตรวจสอบตัวตนอยู่กับเราหรือไม่ ถ้าไม่อยู่ให้ตัดออก
3. ส่งออกไฟล์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ต้นปี 2557 ใหม่ (ตรวจสอบวันทีาเครื่องให้เป็นปัจจุบัน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น