วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ GPA (การหลอมรวมขอมูลผลสัมฤทธิ์กลางปี 2556)

           การหลอมรวมขอมูลผลสัมฤทธิ์กลางปี 2556 ได้ดำเนินการหลอมรวมข้อมูล เรียบร้อยแล้ว ไม่มีการชนกันในเขตพื้นที่การศึกษา ขณะนี้ดำเนินการส่งข้อมูลไปที่ ศูนย์ GPA สพฐแล้วครับ
           ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ไำด้ร่วมจัดทำข้อมูล แม้ต้องส่งหลายครั้ง :)

                                                                                                             GPA สพม.32

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น