วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แจ้งกำหนดการหลอมข้อมูล 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2557

แจ้งเจ้าหน้าที่ gpa สพม 32
       กำหนดการหลอมข้อมูล gpa 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2557 (หนังสือแจ้งโรงเรียนจะออกจาก สพม. วันจันทร์ ครับ)
ให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้
1. จัดทำข้อมูลนักเรียนระดับชั้นม. 6 ให้เป็นปัจจุบัน เกรด 5 ภาคเรียน
2. ใช้โปรแกรมเวอร์ชั่นล่าสุดในการส่งออก
3. ตรวจสอบความถูกต้องด้วยโปรแกรม gpamix51

โหลดโปรแกรมตามลิ้งค์ด้านล่าง

ftp://gpa@krasang.ac.th:gpa@ftp.krasang.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น