วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

แจ้งผลการหลอมรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลางปี 2555

แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม.32
 
ข้อมูล ณ วันที่ 23 พย. 55 เวลา 11.00 น.

     โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ไฟล์ที่่ส่ง FTP ไฟล์เสียให้ส่งใหม่
     โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร    ไฟล์ที่่ส่ง FTP ไฟล์เสียให้ส่งใหม่
     โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์  ไฟล์ที่่ส่ง FTP ไฟล์เสียให้ส่งใหม่
     โรงเรียนกลันทาพิทยาคม  ไฟล์ที่่ส่ง FTP ไฟล์เสียให้ส่งใหม่
      -  โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม ไฟล์ที่่ส่ง FTP ไฟล์เสียให้ส่งใหม่  หมายเหตุ  ส่งแผ่นที่ บพ. แล้ว
      -   โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม   ข้อมูลที่ส่งมาไม่พบข้อมูลนักเรียน (จำนวนเป็น 0)

โรงเรียนต่อไปนี้ตรวจสอบข้อมูลและแก้ไข ตามไฟล์ pdf

ข้อมูลนักเรียน
     พระครูพิทยาคม
     สองห้องพิทยาคม
     ชุมแสงพิทยาคม
     ประโคนชัยพิทยาคม
     บ้านกรวดวิทยาคาร,
     ห้วยราชพิทยาคม
     นางรอง,
     เมืองโพธิ์ชัยพิทยา
     หนองหงษ์พิทยาคม
     ไทยเจริญวิทยา
     ตูมใหญ่วิทยา
     ร่อนทองพิทยาคม

ข้อมูลครู
     พระครูพิทยาคม
     ชุมแสงพิทยาคม
     ประโคนชัยพิทยาคม
     เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
     นางรอง, 
     สิงหวิทยา
     หนองหงษ์พิทยาคม
     กู่สวนแตงพิทยาคม


     ข้อมูลครูผิดพลาด        ข้อมูลนักเรียนผิดพลาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น