วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลางปี ปีการศึกษา 2555


การส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ต้นปีการศึกษา
1.      1.   โปรแกรมที่ใช้ส่งออก
โปรแกรม Student2551 V2B2.1  Update วันที่ 14 พย. 55  ดาวส์โหลดที่ http://gpa32.blogspot.com    หรือ http://gpa.moe.go.th
ระบบงานข้อมูลพื้นฐาน เมนู 1->9->2 ข้อมูลกลางปี 15 พย.
2.      2.   ให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลนักเรียนทุกระดับ
2.1 จำนวนตัวตนนักเรียน ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โดยเฉพาะเลข 13 หลัก วันเดือนปีเกิด บิดามารดา
2.2  ข้อมูลผลการเรียนให้เป็นปัจจุบัน
3.      3.   ช่องทางการส่ง
สำเนาจาก C:\Student2551\SC1031203001_2555_2  ลงแผ่นซีดีข้อมูล ส่งที่ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม หรือ  ส่งข้อมูลทาง ftp.gpa.krasang.ac.th รายละเอียดตามคู่มือ

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ13 พฤศจิกายน 2555 18:40

    ตกลงว่าไปส่งวันไหนคะ

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ13 พฤศจิกายน 2555 21:42

    อยากทราบว่าส่งผลสัมฤทธิ์กลางปีตามตาราง GPA หรือเปล่าค่ะ

    ตอบลบ