วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แจ้งผลการหลอมรวมข้อมูล gpa 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2556

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ gpa ทุกท่าน ที่จัดส่งข้อมูลตรงตามกำหนดเวลา เขตพื้นที่ สพม.32 ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้กับศูนย์ gpa สพฐ. เพื่อดำเนินการหลอมรวมระดับ สพฐ. ต่อไป
                                    ทีมงาน gpa สพม.32

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น