วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แจ้งโรงเรียนในสังกัด เรื่องการส่งข้อมูลต้นปีการศึกษา 2555

แจ้งโรงเรียนในสังกัด
เรื่องการส่งข้อมูลต้นปีการศึกษา 2555
         1.  ให้โรงเรียน Download โปรแกรม Student 2555 V2 เพื่อใช้ในการจัดทำข้อมูล
         2.  Dowload โปรแกรม SchoolMix 2555 ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2555 แล้วทำการตรวจสอบข้อมูล ด้วยโปรแกรม SchoolMix
         3.  ส่งข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อหลอมรวม โดยพร้อมเพียงกัน ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2555

  แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2555
  โปรแกรม Students2551V2B2 (update 20 มิถุนายน 2555)
  ขั้นตอนการตรวจสอบและส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ต้นปี 2555 


    ศน.ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังโรงเรียนแล้วให้ตรวจสอบหนังสือกับทางงานธุรการ หรือ e-office

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น